najveća dozvoljena masa

masa vozila zajedno s njegovom nosivošću.

» Рјечник саобраћајних термина