petak, 14. juni 2024, 07:25
Sajt: Vozački ispiti
Kurs: Vozački ispiti (vozački)
Rečnik: Rječnik saobraćajnih termina
L

licenca

javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje određenih пoslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

lokalni put

javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine.

M

magistralni put

javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama.

manja materijalna šteta

šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vital ni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu.

masa vozila

masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predviđenim za vozilo.

međunarodna vozačka dozvola

medj. voz.dozjavna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države.

mijenjanje saobraćajne trake

prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja.

mimoilaženje

prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera.

moped

motorno vozilo sa dva točka čija zapremina motora nije veća od 50 cm3, a snaga kod električnih motora ne prelazi 4KNJ, ili na tri točka, čija zapremina motora nije veća od 50 cm3, ili snaga motora kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i električnih motora nije veća od 4kNJ, i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 45 km na čas

motocikl

motorno vozilo s dva točka ili sa tri asimetrično postavljena točka (sa bočnom prikolicom), kod kojeg je radna zapremina motora veća od 125 cm3 i koje na ravnom putu može razviti brzinu veću od 45 km na čas.