sreda, 22. maj 2024, 00:22
Sajt: Vozački ispiti
Kurs: Vozački ispiti (vozački)
Rečnik: Rječnik saobraćajnih termina

rastojanje

najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila ili lica, odnosno objekata.

stanica tehničkog pregleda

organizacija ovlašćena od nadležnog organa za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila.

svjetloodbojni prsluk

odjevni predmet namijenjen uočavanju lica koja se na javnom putu nalaze van vozila.

šinsko vozilo

vozilo konstruisano i isključivo namijenjeno za vožnju po šinama.

tahograf

uređaj ugrađen u motorno vozilo koje bilježi elemente značajne za upotrebu motornog vozila i/ili vozača.

tegljač

motorno vozilo namijenjeno i opremljeno za vuču poluprikolice.

tricikl

motorno vozilo na tri točka simetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu, sa toplotnim motorom čija je zapremina veća od 50 cm3 ili čija je konstrukcijski najveća bezina veća od 45 km na čas.

turistički voz

skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namijenjeni za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj ili putu na kojem se saobraćaj odvija u turističke svrhe.

šef stanice tehničkog pregleda

lice koje je steklo uslove da vodi stanicu za tehnički pregled vozila.

Motor

mašina koja neki vid energije pretvara u mehanički rad.