petak, 14. juni 2024, 07:45
Sajt: Vozački ispiti
Kurs: Vozački ispiti (vozački)
Rečnik: Rječnik saobraćajnih termina
N

najveća dozvoljena masa

masa vozila zajedno s njegovom nosivošću.

naselje

prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice i čije granice određuje nadležni organ za upravljanje putevima saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta.

nekategorisani put

površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.)

nosivost

dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvođača vozila.