sreda, 29. mart 2023, 06:06
Sajt: Vozački ispiti
Kurs: Vozački ispiti (vozački)
Rečnik: Rječnik saobraćajnih termina
U

učesnik u saobraćaju

lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom, ili se nalazi u vozilu ili na vozilu, koje tjera, vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu, kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu.

ukupna masa

masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu, kao i masu priključnog vozila sa teretom, ako je ono pridodato vozilu.

Ukupna zapremina

hodna plus kompresiona zapremina.

ulica

dio puta u naseljenom mjestu, sa trotoarom i ivičnjakom, pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.

UMT

unutrašnja mrtva tačka, je najbliža tačka položaja klipa od ose koljenastog vratila.