аутобус

моторно возило намијењено за превоз лица које, осим сједишта за возача, има више од осам сједишта.

» Рјечник саобраћајних термина