autoput

јавни пут посебно изграђен и намијењен искључиво за саобраћај моторних возила, који је као аутопут означен прописаним саобраћајним знаком, који има двије физички одвојене коловозне траке за саобраћај из супротних смјерова, са по најмање двије саобраћајне траке и траком за принудно заустављање возила, без укрштања с попречним путевима и жељезничким или трамвајским пругама у истом нивоу и у чији саобраћај може да се укључи, односно искључи само одређеним и посебно изграђеним прикључним јавним путевима на одговарајућу коловозну траку аутопута.

» Рјечник саобраћајних термина