međunarodna vozačka dozvola

medj. voz.dozjavna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države.

» Rječnik saobraćajnih termina