moped

motorno vozilo sa dva točka čija zapremina motora nije veća od 50 cm3, a snaga kod električnih motora ne prelazi 4KNJ, ili na tri točka, čija zapremina motora nije veća od 50 cm3, ili snaga motora kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i električnih motora nije veća od 4kNJ, i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 45 km na čas

» Рјечник саобраћајних термина