vozač

lice koje na putu upravlja vozilom.

» Rječnik saobraćajnih termina