vozačka dozvola

javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja određene kategorije ili potkategorije.

» Рјечник саобраћајних термина