put

svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj.

» Rječnik saobraćajnih termina