Motor

mašina koja neki vid energije pretvara u mehanički rad.

» Rječnik saobraćajnih termina