bicikl

vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača.

» Rječnik saobraćajnih termina