saobraćajna traka

obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila.

» Rječnik saobraćajnih termina