instruktor vožnje

lice koje je steklo uslove da obavlja osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom.

» Rječnik saobraćajnih termina