predavač

lice koje je steklo uslove da vrši osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

» Rječnik saobraćajnih termina