Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćajuPregled rečnika korišćenjem ovog indeksa

Specijalni znaci | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica: (Prethodni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Sledeći)
  SVE

T

trotoar

posebno uređena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, koja nije u istom nivou s kolovozom puta, ili je od kolovoza odvojena na drugi način.

turistički voz

skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namijenjeni za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj ili putu na kojem se saobraćaj odvija u turističke svrhe.

U

učesnik u saobraćaju

lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom, ili se nalazi u vozilu ili na vozilu, koje tjera, vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu, kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu.

ukupna masa

masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu, kao i masu priključnog vozila sa teretom, ako je ono pridodato vozilu.

Ukupna zapremina

hodna plus kompresiona zapremina.

ulica

dio puta u naseljenom mjestu, sa trotoarom i ivičnjakom, pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.

UMT

unutrašnja mrtva tačka, je najbliža tačka položaja klipa od ose koljenastog vratila.

V

vozač

lice koje na putu upravlja vozilom.

vozačka dozvola

javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja određene kategorije ili potkategorije.

vozilo

svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu, osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječjih prevoznih sredstava.


Stranica: (Prethodni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Sledeći)
  SVE