Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćajuPregled rečnika korišćenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE
Trenutno sortirano Ime rastući Sortiraj: Prezime | Ime promena u <b>opadajući</b>

Stranica: (Prethodni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Sledeći)
  SVE

Slika Aleksandar Petić

Aleksandar Petić

trotoar

posebno uređena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, koja nije u istom nivou s kolovozom puta, ili je od kolovoza odvojena na drugi način.

turistički voz

skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namijenjeni za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj ili putu na kojem se saobraćaj odvija u turističke svrhe.

učesnik u saobraćaju

lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom, ili se nalazi u vozilu ili na vozilu, koje tjera, vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu, kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu.

ukupna masa

masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu, kao i masu priključnog vozila sa teretom, ako je ono pridodato vozilu.

Ukupna zapremina

hodna plus kompresiona zapremina.

ulica

dio puta u naseljenom mjestu, sa trotoarom i ivičnjakom, pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.

UMT

unutrašnja mrtva tačka, je najbliža tačka položaja klipa od ose koljenastog vratila.

vozač

lice koje na putu upravlja vozilom.

vozačka dozvola

javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja određene kategorije ili potkategorije.

vozilo

svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu, osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječjih prevoznih sredstava.


Stranica: (Prethodni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Sledeći)
  SVE