Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćajuPregled rečnika korišćenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE
Trenutno sortirano Ime opadajući Sortiraj: Prezime | Ime promena u <b>rastući</b>

Stranica: (Prethodni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Sledeći)
  SVE

Slika Aleksandar Petić

Aleksandar Petić

saobraćajna dozvola

javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo i prediod važenja registrtacije određenog vozila, njegove tehničke i druge osobine i karakteristike.

saobraćajna nezgoda

događaj na putu ili koji je počeo na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrijeđeno ili je nastala materijalna šteta.

saobraćajna traka

obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila.

saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila

obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na određenim mjestima na putevima višeg ranga, kao i u tunelima i galerijama, namijenjenim za prinudno zaustavljanje vozila.

saobraćajna traka za spora vozila

uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja.

saobraćajna traka za ubrzavanje

dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta, odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva.

saobraćajna traka za usporavanje

dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu.

saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza

obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika, kad su u vozilu putnici.

šef stanice tehničkog pregleda

lice koje je steklo uslove da vodi stanicu za tehnički pregled vozila.

šinsko vozilo

vozilo konstruisano i isključivo namijenjeno za vožnju po šinama.

Stranica: (Prethodni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Sledeći)
  SVE