Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćaju
Trenutno sortirano Po datumu poslednje izmene rastući Hronološki: Po datumu poslednje izmene promena u <b>opadajući</b> | Po datumu kreiranja

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Sledeći)
  SVE

javni put

površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima određenim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju.

kolona

niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom međusobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača međusobno uslovljeni i između kojih, bez ometanja, ne može da uđe drugo vozilo.

kolovoz

dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila.

kolovozna traka

uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka.

laka prikolica

priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

laki četvorocikl

motorno vozilo sa četiri točka sa masom neopterećenog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora kod elektrilnih vozila, čija najveća brzina nije veća od 45 km na čas i čija radna zapremina nije veća od  50 cm3 ili čija najveća snaga nije veća od 4 kNJ kod elektromotora.

licenca

javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje određenih пoslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

lokalni put

javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine.

magistralni put

javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama.

manja materijalna šteta

šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vital ni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu.


Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Sledeći)
  SVE