Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćaju
Trenutno sortirano Po datumu poslednje izmene rastući Hronološki: Po datumu poslednje izmene promena u <b>opadajući</b> | Po datumu kreiranja

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Sledeći)
  SVE

potvrda o registraciji

javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ.

preglednost

podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi.

preticanje

prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru.

saobraćajna dozvola

javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo i prediod važenja registrtacije određenog vozila, njegove tehničke i druge osobine i karakteristike.

potvrda o vlasništvu vozila

javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo određenog vozila, njegove tehničke i druge karakteristike.

posebni objekat na putu

oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju.

prestrojavanje

zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem, okretanjem, zaustavljanjem i sl.)

priključno vozilo

vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon, bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica.

saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza

obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika, kad su u vozilu putnici.

propuštanje vozila

radnja koju je u određenim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila, smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom, i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja.


Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Sledeći)
  SVE