Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćaju
Trenutno sortirano Po datumu poslednje izmene rastući Hronološki: Po datumu poslednje izmene promena u <b>opadajući</b> | Po datumu kreiranja

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Sledeći)
  SVE

putnički automobil

motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima najviše osam sjedišta.

saobraćajna nezgoda

događaj na putu ili koji je počeo na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrijeđeno ili je nastala materijalna šteta.

saobraćajna traka

obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila.

saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila

obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na određenim mjestima na putevima višeg ranga, kao i u tunelima i galerijama, namijenjenim za prinudno zaustavljanje vozila.

saobraćajna traka za spora vozila

uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja.

saobraćajna traka za ubrzavanje

dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta, odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva.

saobraćajna traka za usporavanje

dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu.

radna mašina

vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje određenih radova vlastitim uređajima i opremom, koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na čas.

raskrsnica

površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva, kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem, odnosno spajanjem puteva.

regionalni put

javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbjeđuje najracionalniju vezu između opština.


Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Sledeći)
  SVE