Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćaju
Trenutno sortirano Po datumu poslednje izmene rastući Hronološki: Po datumu poslednje izmene promena u <b>opadajući</b> | Po datumu kreiranja

Stranica: (Prethodni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Sledeći)
  SVE

učesnik u saobraćaju

lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom, ili se nalazi u vozilu ili na vozilu, koje tjera, vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu, kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu.

ukupna masa

masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu, kao i masu priključnog vozila sa teretom, ako je ono pridodato vozilu.

ulica

dio puta u naseljenom mjestu, sa trotoarom i ivičnjakom, pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.

vozač

lice koje na putu upravlja vozilom.

vozačka dozvola

javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja određene kategorije ili potkategorije.

vozilo

svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu, osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječjih prevoznih sredstava.

zaprežno vozilo

vozilo koje vuče upregnuta životinja.

zaustavljanje vozila

svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta, osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

zemljani put

put bez izgrađenog kolovoza i kolovoznog zastora, pa i kad na priključku na javni put ima izgrađen kolovoz.

zona smirenog saobraćaja

područje u naselju, obilježeno propisanim saobraćajnim znakom, u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječje igre.


Stranica: (Prethodni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Sledeći)
  SVE