Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćajuPregled rečnika korišćenjem ovog indeksa

Specijalni znaci | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

D

DIZEL motori

kod njih se upaljenje goriva vrši samopaljenjem goriva tj. na račun energije sabijenog vazduha. (Temperatura vazduha na kraju sabijanja je viša od temperature samopaljenja goriva. Tako da kad se pri kraju sabijanja ubrizgava gorivo dolazi do njegovog samopaljenja.