Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćajuPregled rečnika korišćenjem ovog indeksa

Specijalni znaci | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

L

laka prikolica

priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

laki četvorocikl

motorno vozilo sa četiri točka sa masom neopterećenog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora kod elektrilnih vozila, čija najveća brzina nije veća od 45 km na čas i čija radna zapremina nije veća od  50 cm3 ili čija najveća snaga nije veća od 4 kNJ kod elektromotora.

laki motocikl

motorno vozilo sa dva ili sa tri asimetrično postavljena točka (sa bočnom prikolicom), čija je zapremina motora veća od 50 cm3 i neprelazi 125 cm3, a snaga motora ne prelazi 11kNJ i koji na ravnom putu može razviti brzinu veću od 45 km na čas.

licenca

javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje određenih пoslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

lokalni put

javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine.