Rječnik saobraćajnih termina

Rječnik Pojmovi i izrazi koji se koriste u saobraćajuPregled rečnika korišćenjem ovog indeksa

Specijalni znaci | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica: (Prethodni)   1  2
  SVE

M

Motor sa unutrašnjim sagorijevanjem

(motor SUS) spada u kategoriju "toplotnih motora" kod kojih se hemijska energija goriva, putem sagorijevanja, pretvara u toplotnu energiju koja se zatim pretvara u mehanički rad.

motorno vozilo

vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora i koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima, ili vuču priključnog vozila, osim vozila koja se kreću po šinama i pomoću pješačkih sredstava.


Stranica: (Prethodni)   1  2
  SVE