Рјечник саобраћајних термина

Rječnik Појмови и изрази који се користе у саобраћајуПреглед речника коришћењем овог индекса

Специјални знаци | А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш | СВЕ

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Следећи)
  СВЕ

A

autoput

јавни пут посебно изграђен и намијењен искључиво за саобраћај моторних возила, који је као аутопут означен прописаним саобраћајним знаком, који има двије физички одвојене коловозне траке за саобраћај из супротних смјерова, са по најмање двије саобраћајне траке и траком за принудно заустављање возила, без укрштања с попречним путевима и жељезничким или трамвајским пругама у истом нивоу и у чији саобраћај може да се укључи, односно искључи само одређеним и посебно изграђеним прикључним јавним путевима на одговарајућу коловозну траку аутопута.

B

bicikl

vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača.

biciklistička staza

izgrađena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom.

biciklistička traka

dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu.

brzi put

javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom.

C

Centralni registar

evidencija o svim vozačima i vozilima.

Č

četvorocikl

motorno vozilo na četiri tolka sa masom neopterećenog vozila manjom od 400 kg, bez mase akumulatora kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora ne prelazi 15 kNJ.

D

DIZEL motori

kod njih se upaljenje goriva vrši samopaljenjem goriva tj. na račun energije sabijenog vazduha. (Temperatura vazduha na kraju sabijanja je viša od temperature samopaljenja goriva. Tako da kad se pri kraju sabijanja ubrizgava gorivo dolazi do njegovog samopaljenja. 

 

E

evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi

evropski izvjestaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode.

I

instruktor vožnje

lice koje je steklo uslove da obavlja osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom.

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Следећи)
  СВЕ