Psihološki aspekti polaganja vozačkog ispitaПсихолошки аспекти полагања возачког испита

2 NAJČEŠĆI UZROCI NEPOLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

2.4 Unutrašnji faktori stresa- individualne karakteristike:

  •  Nerealna očekivanja u vezi sa nekom aktivnošću; željeti više od onoga što se realno može učiniti.
  •  Potreba za trajnom i kompletnom kontrolom nad situacijom.
  •  Pretjerana predanost u obavljanju obaveza, osjećaj da je sva odgovornost na tebi.
  •  Pretjerana istrajnost, rigidnost, tvrdoglavost u postizanju ciljeva.
  •  Loše upravljanje vremenom.
  •  Ne postojanje prioriteta, sve je jednako važno.
  •  Osjećaj nekompetentnosti.
  •  Odgovornost bez mogućnosti da se utiče na moć.

Stres ima negativan uticaj na biopsihološku stabilnost čovjeka i stvara poremećaj u funkcionisanju ličnosti. Kod kandidata koji polažu vozački ispit se manifestuje kao rezultat straha od neuspjeha ili straha od novog pokušaja polaganja.